Przedłużenie terminu zgłoszeń i płatności

2018-06-06

Informujemy, że termin zgłaszania udziału w Konferencji TKI'2018, przesyłania rozszerzonych streszczeń oraz wnoszenia opłaty konferencyjnej został przedłużony do 15 lipca 2018 r.

Wnioski o uruchomienie MiniSympozjów

2017-10-16

Informujemy o możliwości zgłaszania minisympozjów (sesji tematycznych) w ramach konferencji TKI2018. Wniosek, przesłany drogą mailową, powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających,
  • tytuł proponowanego minisympojum,
  • krótkie streszczenie opisujące proponowaną tematykę oraz słowa kluczowe.

Zgłoszenia minisympozjów prosimy przesyłać na adres anna.szurgott@wat.edu.pl w terminie do: 30.04.2018 r.

Decyzja o uruchomieniu minisympozjum o proponowanej tematyce będzie zależna od liczby otrzymanych zgłoszeń referatów (w celu uruchomienia minisympozjum niezbędne jest zgłoszenie co najmniej 5 referatów).

Zapraszamy do przesyłania propozycji zgłoszeń minisympozjów.

Informacja Komitetu Organizacyjnego Konferencji TKI2018

2017-10-16

Informujemy, że Komunikat nr 1 można pobrać tutaj.

Uruchomienie strony internetowej Konferencji TKI2018

2017-10-16

W dniu 16 października 2017 r. została uruchomiona strona internetowa XV Konferencji Naukowo-Technicznej
TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2018. Informacje na stronie będą sukcesywnie uzupełniane.