Medal im. Prof. Szmeltera

2017-10-16

Informujemy, że trwa nabór wniosków o nadanie medalu im. Profesora Jana Szmeltera. Medal jest nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe lub/i całokształt działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii.
Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu:

  • Wnioski o nadanie Medalu mogą być składane z własnej inicjatywy przez członków Kapituły, laureatów Medalu oraz przez grupę minimum 5 członków Komitetu Naukowego Konferencji.
  • Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane i charakterystykę osoby oraz określenie zasług uzasadniających nadanie Medalu.
  • Wnioski należy składać do Sekretarza Kapituły do końca stycznia roku, w którym Medal ma być nadany. W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może zostać wydłużony.

Wnioski o uruchomienie MiniSympozjów

2017-10-16

Informujemy o możliwości zgłaszania minisympozjów (sesji tematycznych) w ramach konferencji TKI2018. Wniosek, przesłany drogą mailową, powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających,
  • tytuł proponowanego minisympojum,
  • krótkie streszczenie opisujące proponowaną tematykę oraz słowa kluczowe.

Zgłoszenia minisympozjów prosimy przesyłać na adres anna.szurgott@wat.edu.pl w terminie do: 30.03.2018 r.

Decyzja o uruchomieniu minisympozjum o proponowanej tematyce będzie zależna od liczby otrzymanych zgłoszeń referatów (w celu uruchomienia minisympozjum niezbędne jest zgłoszenie co najmniej 5 referatów).

Zapraszamy do przesyłania propozycji zgłoszeń minisympozjów.

Informacja Komitetu Organizacyjnego Konferencji TKI2018

2017-10-16

Informujemy, że Komunikat nr 1 można pobrać tutaj.

Uruchomienie strony internetowej Konferencji TKI2018

2017-10-16

W dniu 16 października 2017 r. została uruchomiona strona internetowa XV Konferencji Naukowo-Technicznej
TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2018. Informacje na stronie będą sukcesywnie uzupełniane.